„საქსტატი“ და ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ენერგეტიკული მონაცემთა ერთიან ბაზას შეიმუშავებენ

თარიღი: 1 მარტი 2013

წელი