ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის თებერვალი

თარიღი: 4 მარტი 2013

წელი