მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის თებერვალი

თარიღი: 15 მარტი 2013

წელი