საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)

თარიღი: 16 აპრილი 2013