მარტში საარსებო მინიმუმმა 125.5 ლარი შეადგინა

თარიღი: 15 აპრილი 2010

წელი