2009 წელს შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების მონაცემები (წინასწარი)

თარიღი: 15 აპრილი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა საქართველოში 2009 წელს შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების მონაცემები (წინასწარი) რეგიონების მიხედვითწელი