პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 სექტემბერი 2013


წელი