საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა

თარიღი: 15 იანვარი 2014

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგალაძემ და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა თენგიზ ცეკვავამ ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს. 

ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის მიზანია გარემოს დაცვის სფეროში სტატისტიკური ინფორმაციის სრულყოფა, გარემოსდაცვითი მონაცემების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს გარემოსდაცვითი სტატისტიკური ინფორმაციის გაცვლასა და გავრცელებას როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე და მეორეს მხრივ, ეროვნული ანგარიშებისა და სხვა სახის აგრეგირებული მაჩვენებლების მომზადების პროცესის სრულყოფას.

 

წელი