საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა

თარიღი: 15 იანვარი 2014

წელი