საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2013 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 19 თებერვალი 2014


წელი