მსოფლიო ბანკი „საქსტატს“ 280 ათას დოლარს გამოუყოფს

თარიღი: 27 აპრილი 2010

წელი