საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

თარიღი: 16 მაისი 2014