საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 20 მაისი 2014


წელი