საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

თარიღი: 16 ივნისი 2014