საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-მაისი

თარიღი: 24 ივნისი 2014

წელი