საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

თარიღი: 18 აგვისტო 2014


წელი