საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 19 აგვისტო 2014


წელი