საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის იანვარი-ივლისი

თარიღი: 25 აგვისტო 2014