დაიწყო სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაციის საველე სამუშაოები

თარიღი: 9 ნოემბერი 2010

წელი