საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2014


წელი