საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2014 წლის IVკვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 19 თებერვალი 2015


წელი