საქართველო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალურ სტანდარტს (SDDS) მიუერთდა

თარიღი: 17 მაისი 2010

2010 წლის 17 მაისიდან საქართველო მიუერთდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალურ სტანდარტს (SDDS). სტანდარტი განკუთვნილია იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც სურთ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრების აქტივობაში. ამჟამად სტანდარტში ჩართულია მსოფლიოს 67 სახელმწიფო. სტანდარტი მოიცავს ძირითადად რეალური, ფისკალური, ფინანსური და საგარეო სექტორების მონაცემებს.....

წელი