საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

თარიღი: 13 მაისი 2015


წელი