საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის I კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 20 მაისი 2015


წელი