ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის მაისი

თარიღი: 30 ივნისი 2015

წელი