სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის სტრატეგიის შემუშავება დაიწყო

თარიღი: 8 ივლისი 2015

წელი