საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 19 აგვისტო 2015