საქსტატი სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერას იწყებს

თარიღი: 21 მაისი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახური, ათასწლეულის პროგრამის ზეგავლენის შეფასების პროექტის ფარგლებში, იწყებს სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერის საველე სამუშაოებს. აღწერა მიზნად ისახავს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ყველა სოფლის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას საქართველოს თითოეული სოფლის დონეზე, კერძოდ:.....