ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის ივლისი

თარიღი: 31 აგვისტო 2015

წელი