ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2015 წლის აგვისტო

თარიღი: 30 სექტემბერი 2015