სოფლის მეურნეობის და სასოფლო დასახლებების სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმის მომზადებასთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა

თარიღი: 30 ოქტომბერი 2015

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) პროექტის ფარგლებში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა „საქართველოს სტატისტიკური შესაძლებლობების შეფასება და სტრატეგიული დაგეგმვა სოფლის მეურნეობის სტატისტიკაში“. 

შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ შემუშავებული საქართველოს სოფლის მეურნეობის სტატისტიკური სისტემის შეფასების დოკუმენტის ძირითადი შედეგები. ასევე განიხილეს სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმის სტრუქტურა. შეხვედრა პრეზენტაციებისა და დისკუსიების რეჟიმში წარიმართა. 
ღონისძიებას სხვადასხვა სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. 
საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სასოფლო დასახლებების სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმის მომზადების დასრულება წლის ბოლომდეა დაგეგმილი. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის დოკუმენტი საქართველოში პირველად მზადდება.
 

წელი