სოფლის მეურნეობის და სასოფლო დასახლებების სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმის მომზადებასთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა

თარიღი: 30 ოქტომბერი 2015

წელი