საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2015