პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წ. III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 დეკემბერი 2015


წელი