სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სასოფლო დასახლებების სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა

თარიღი: 10 დეკემბერი 2015

წელი