2010 წლის პირველი კვარტალის ბიზნეს სექტორის მონაცემები

თარიღი: 9 ივნისი 2010წელი