საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2015 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 19 თებერვალი 2016