2010 წლის ივლისის ინფლაცია საქართველოში

თარიღი: 5 აგვისტო 2010

წელი