პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წ. I კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 ივნისი 2016


წელი