ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის მაისი

თარიღი: 30 ივნისი 2016

წელი