ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ივლისი

თარიღი: 30 აგვისტო 2016

წელი