პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წ. II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 8 სექტემბერი 2016


წელი