ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის აგვისტო

თარიღი: 30 სექტემბერი 2016

წელი