ბიზნეს სექტორი, 2015

თარიღი: 3 ოქტომბერი 2016 

წელი