2010 წლის აგვისტოს ინფლაცია საქართველოში

თარიღი: 6 სექტემბერი 2010

წელი