ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის სექტემბერი

თარიღი: 31 ოქტომბერი 2016

წელი