საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდოლოგიის შესახებ

თარიღი: 9 სექტემბერი 2010

წელი