ტრენინგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის

თარიღი: 2 დეკემბერი 2016

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმით (SPAERS) გათვალისწინებული ტრენინგი ჩატარდა.
სწავლებას საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტატისტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს თანამშრომლები ესწრებოდნენ. საქსტატის მეთოდოლოგიის და ხარისხის მართვის განყოფილების თანამშრომლებმა მსმენელებს წარუდგინეს ინფორმაცია ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების პროცესების ხარისხის გაუმჯობესების და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზების მიზნით გაწეული საქმიანობის შესახებ.
სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმა (SPAERS) 2016 წელს, FAO-ს აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონული ოფისის მხარდაჭერით შემუშავდა. დოკუმენტი სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს და საქართველოს მთავრობის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა. SPAERS-ის მიზანია ხუთწლიანი პერიოდის (2016-2020 წწ) განმავლობაში სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის დაფარვის არეალისა და ხარისხის გაუმჯობესების სრული და რეალისტური სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. 
სტრატეგია ყოვლისმომცველია და ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის ფაქტობრივად ყველა ასპექტს მოიცავს. დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ყურადღება გარემოსდაცვითი მაჩვენებლების ძირითადი მიმართულებებისა და სოფლის სტატისტიკის განვითარებას ეთმობა.
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით, საქართველო ერთ-ერთი საპილოტე ქვეყანაა, რომელიც სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიულ გეგმას (SPAERS) ამზადებს. 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმა (2016-2020 წწ) იხილეთ ბმულზე: