საქსტატი სექტემბრის ინფლაციის დათვლის პირველ ეტაპს იწყებს

თარიღი: 9 სექტემბერი 2010

წელი