ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის ნოემბერი

თარიღი: 30 დეკემბერი 2016

წელი