საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016 წ. იანვარი-დეკემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 16 იანვარი 2017


წელი