ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2016 წლის დეკემბერი

თარიღი: 30 იანვარი 2017

წელი